VergaderingVergadering van Vragenuur raad/commissies
Datum: 30-09-2021 16:30 uur
Voorzitter: Mw D. Leitner
Griffier: Mw M. Blaauboer (commissiegriffier)


Zijlpoort
1
Algemene bijlage
09-30 Transcript Vragenuur (pdf, 151.4 KB)