VergaderingVergadering van Vragenuur raad/commissies
Datum: 07-10-2021 16:30 uur
Voorzitter: Dhr. J. Boer
Griffier: Mw M.E. van der Mede (plv. griffier)


Zijlpoort
1
Algemene bijlage
10-07 Transcript Vragenuur (pdf, 186.77 KB)