VergaderingVergadering van Vragenuur raad/commissies
Datum: 08-04-2021 18:30 uur
Voorzitter: Mw. L. van Zetten (plaatsvervangend voorzitter)
Griffier: Mw M.E. van der Mede (plv. griffier)


Vergaderzaal stadhuis
1
Algemene bijlage
04-08 Transcript Vragenuur (pdf, 151.43 KB)