VergaderingVergadering van Vragenuur raad/commissies
Datum: 09-09-2021 16:30 uur
Voorzitter: J. Boer
Griffier: Mw M.E. van der Mede (plv. griffier)


Zijlpoort
1
Algemene bijlage
09-09 Transcript Vragenuur (pdf, 183.34 KB)