VergaderingVergadering van Vragenuur raad/commissies
Datum: 14-04-2022 16:30 uur
Voorzitter: Mw. L. van Zetten (plaatsvervangend commissievoorzitter)
Griffier: Mw M. Blaauboer (commissiegriffier)


Raadzaal
1
Algemene bijlage
04-14 Transcript vragenuur 14 april (pdf, 163,28 KB)