VergaderingVergadering van Vragenuur raad/commissies
Datum: 16-06-2022 16:30 uur
Voorzitter: Mevrouw Th. van der Windt
Griffier: Mw. C.L. Hageman (commissiegriffier a.i.)


Raadzaal
1
Algemene bijlage
06-16 transcript vragenuur 16 juni (pdf, 191,28 KB)