VergaderingVergadering van Vragenuur raad/commissies
Datum: 06-10-2022 16:30 uur
Voorzitter: Mevrouw Th. van der Windt
Griffier: Mw. M. Serrao (commissiegriffier)


Raadzaal
1
Algemene bijlage
10-06 Transcript Vragenuur 6 oktober (pdf, 166,47 KB)