Begroting 2020

Donderdag 7 november is de begroting 2020-2024 aangenomen door de gemeenteraad. De coalitiepartijen (GLH, PvdA, D66, CDA) en ChristenUnie stemden voor. Het oorspronkelijke voorstel van het college is aangepast doordat drie amendementen zijn aangenomen.

Daarnaast zijn er 8 moties aangenomen: 4 van de coalitie en 4 van de oppositie. Dit zijn: