Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Bestuursrapportage

De bestuursrapportage is een periodieke rapportage van het college aan de raad. Hierin leggen burgemeester en wethouders verantwoording af over het gevoerde beleid en nieuwe ontwikkelingen en worden mogelijke risico's gesignaleerd. Op basis van deze informatie kan tussentijds worden bijgestuurd.
De bestuursrapportage kent een beleidsmatig en een financieel deel.