Kadernota

De kadernota geeft de financiƫle tussenstand van het lopende jaar en een raming van de uitgaven en inkomsten van de gemeente. De kadernota verschijnt ieder voorjaar.Het Meerjarenperspectief grondexploitaties 2017-2021 is als bijlage bij de kadernota verschenen. Hiermee informeert het college de raad over de financiƫle en inhoudelijke ontwikkelingen van de grondexploitatieprojecten in Haarlem.

Besluitvorming over de kadernota 2018

De kadernota 2018 en het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG 2018-2022) worden op 9,11 en 12 juli 2018 in de gemeenteraad behandeld.