Kadernota

De kadernota geeft de financiƫle tussenstand van het lopende jaar en een raming van de uitgaven en inkomsten van de gemeente. De kadernota verschijnt ieder voorjaar.Het Meerjarenperspectief grondexploitaties 2019-2023 is als bijlage bij de kadernota verschenen. Hiermee informeert het college de raad over de financiƫle en inhoudelijke ontwikkelingen van de grondexploitatieprojecten in Haarlem.

Besluitvorming over de kadernota 2019

De kadernota 2019 en het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG 2019-20232) worden op 1, 3 en 2019 in de gemeenteraad behandeld.