Ingekomen brieven van college aan raad

Ingekomen brieven van college aan raad

Overzicht ingekomen brieven van college aan raad

ga direct naar de resultaten
Zoeken naar ingekomen brieven van college aan raad
of

Print deze lijst met documenten

Overzicht ingekomen brieven van college aan raad
Omschrijving Extra
2020791499 Raadsinformatiebrief Uitleg inhoud en procedure Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst IJmond 2021.pdf
Grootte: 172.78 kb.
Datum: 22-10-2020
20201006004 Raadsinformatiebrief Tijdelijke aanpassing NS-dienstregeling i.v.m. corona.pdf
Grootte: 249.25 kb.
Datum: 21-10-2020
20200791499 Raadsinformatiebrief Uitleg inhoud en procedure Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst IJmond 2021 pdf
Grootte: 452.84 kb.
Datum: 20-10-2020
20200837397 Raadsinformatiebrief Viering van 775 jaar stadsrechten Haarlem.pdf
Grootte: 336.22 kb.
Datum: 16-10-2020
20200892208 Brief burgemeester Wienen over stand van zaken Coronavirus, incl bijlagen brf VRK en Noodverordening 20-9.pdf
Grootte: 567.28 kb.
Datum: 16-10-2020
20200898752 Raadsinformatiebrief Publiekscampagne 'Ook later lekker wonen' incl bijlagen.pdf
Grootte: 1.92 mb.
Datum: 16-10-2020
20200966498 Raadsinformatiebrief Tijdelijke uitbreiding maatschappelijke opvang incl. bijlage Bewonersbrief.pdf
Grootte: 327.01 kb.
Datum: 16-10-2020
RIB vernieuwing bibliotheek vestigingen incl bijlagen.pdf
Grootte: 10.21 mb.
Datum: 16-10-2020
20200936018 Raadsinformatiebrief Datalek Kenter Jeugdhulp incl. bijlage.pdf
Grootte: 300.53 kb.
Datum: 16-10-2020