Ingekomen brieven van college aan raad

Ingekomen brieven van college aan raad

Overzicht ingekomen brieven van college aan raad

ga direct naar de resultaten
Zoeken naar ingekomen brieven van college aan raad
of

Print deze lijst met documenten

Overzicht ingekomen brieven van college aan raad
Omschrijving Extra
20210494856 Raadsinformatiebrief Warmtenet Schalkwijk: Voortgang ontwikkelfase en planning gemeentelijke besluitvorming.pdf
Grootte: 510.07 kb.
Datum: 24-09-2021
20210401617 Raadsinformatiebrief Stand van zaken studie HOV Corridor Haarlem-Amsterdam-Schiphol incl bijlage.pdf
Grootte: 1.36 mb.
Datum: 24-09-2021
20210504777 Raadsinformatiebrief Reactie RKC aanbevelingen op college 213a onderzoek over digitalisering van de dienstverlening.pdf
Grootte: 516.24 kb.
Datum: 24-09-2021
2021-09-24 brief aan de raad inzake uitvoering COVID-19 maatregelen in Haarlem.pdf
Grootte: 206.54 kb.
Datum: 24-09-2021
RIB betreft Voortgang Anton Pieckhofje.pdf
Grootte: 181.25 kb.
Datum: 23-09-2021
RIB beslissing op bezwaar inzake het bekrachtigen van geheimhouding PWC rapport, vooronderzoek en opdrachtformulier.pdf
Grootte: 248.35 kb.
Datum: 23-09-2021
20210512757 Raadsinformatiebrief Verkoop en transport Houtmarkt 7.pdf
Grootte: 373.35 kb.
Datum: 22-09-2021
20210504777 Raadsinformatiebrief Reactie RKC aanbevelingen op college 213a onderzoek over digitalisering van de dienstverlening.pdf
Grootte: 516.24 kb.
Datum: 22-09-2021
20210424777 RIB (Regionale) Corona Impact Monitor september 2021 incl bijlagen.pdf
Grootte: 2.41 mb.
Datum: 22-09-2021
RIB 7, Verwerving Wmo en Jeugdhulp 2022.pdf
Grootte: 205.89 kb.
Datum: 22-09-2021
Brief aan de Raad d.d. 17 september update maatregelen COVID-19 per 25 september.pdf
Grootte: 1.07 mb.
Datum: 22-09-2021
Brief aan de Raad 'De vierde golf voorbij'.pdf
Grootte: 2.07 mb.
Datum: 21-09-2021
20210445687 Raadsinformatiebrief Reddingscenario Levvel5 en financiële verdeelsleutel.pdf
Grootte: 398.82 kb.
Datum: 20-09-2021
20210478597 RIB Uitkomst onderzoek naar totstandkomingsproces kankerincidentierapport incl bijlage.pdf
Grootte: 1.13 mb.
Datum: 20-09-2021
20210494532 Raadsinformatiebrief Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 incl bijlage.pdf
Grootte: 1.27 mb.
Datum: 20-09-2021
20210444668 Raadsinformatiebrief Verkoop verhuurde woningen incl. Westkolk 4 en 6.pdf
Grootte: 381.15 kb.
Datum: 20-09-2021