Ingekomen brieven van college aan raad

Ingekomen brieven van college aan raad

Overzicht ingekomen brieven van college aan raad

ga direct naar de resultaten
Zoeken naar ingekomen brieven van college aan raad

of

Print deze lijst met documenten

Overzicht ingekomen brieven van college aan raad
Omschrijving Extra
2019505228 Raadsinformatiebrief 25-6-2019 Kenter Jeugdhulp.pdf
Grootte: 325.41 kb.
Datum: 16-09-2019
2019703263 Raadsinformatiebrief Ontwikkelingen jeugdhulporganisatie Lijn5.pdf
Grootte: 346.75 kb.
Datum: 16-09-2019
2019504603 Raadsinformatiebrief Vervolg bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tegen het besluit van de raad tot het verplaatsen van de bebouwde komgrens ten behoeve van het plangebied Entree Oost. .pdf
Grootte: 429.42 kb.
Datum: 14-09-2019
2019677123 Raadsinformatiebrief Gevolgen uitspraak Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof.pdf
Grootte: 449.98 kb.
Datum: 14-09-2019
2019685581 Raadsinformatiebrief Voortgang uitbreiding voetgangersgebied.pdf
Grootte: 282.6 kb.
Datum: 13-09-2019
2019562929 Raadsinformatiebrief wethouder Snoek over Verdeling budget ‘sportverenigingen in het sociaal domein’.pdf
Grootte: 278.6 kb.
Datum: 13-09-2019