Ingekomen brieven van college aan raad

Ingekomen brieven van college aan raad

Overzicht ingekomen brieven van college aan raad

ga direct naar de resultaten
Zoeken naar ingekomen brieven van college aan raad

of

Print deze lijst met documenten

Overzicht ingekomen brieven van college aan raad
Omschrijving Extra
20200306337 Raadsinformatiebrief Stand van zaken omtrent Wmo Hulpmiddelen en faillissement Hulpmiddelencentrum.pdf
Grootte: 287.18 kb.
Datum: 07-04-2020
20200311923 Raadsinformatiebrief Telefonische bereikbaarheid 14023 2019.pdf
Grootte: 462.06 kb.
Datum: 07-04-2020
20200305048 Brief Burgemeester Wienen Voortgangsinformatie mbt bestrijding coronavirus incl drie raadsinformatiebrieven.pdf
Grootte: 2.33 mb.
Datum: 04-04-2020
20200289809 Raadsinformatiebrief Stand van zaken maatregelen Corona voor afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport incl. bijlage.pdf
Grootte: 344.3 kb.
Datum: 03-04-2020
20200292546 Raadsinformatiebrief Culturele sector en corona.pdf
Grootte: 418.71 kb.
Datum: 03-04-2020
20200290608 Raadsinformatiebrief Impact coronamaatregelen op voorzieningen maatschappelijke ondersteuning incl bijlage.pdf
Grootte: 403.32 kb.
Datum: 03-04-2020
20200261328 Raadsinformatiebrief Financiën en scope werkzaamheden Rollandslaan.pdf
Grootte: 358.82 kb.
Datum: 01-04-2020
20200246284 RIB Voortgangsrapportage Ontwikkeling wachttijden Wmo-aanvragen maart 2020 incl bijlage.pdf
Grootte: 484.84 kb.
Datum: 01-04-2020