Informatie over

In de Grondwet staat dat de Gemeenteraad de belangrijkste besluiten neemt in de gemeente. De Gemeenteraad heeft drie taken: volksvertegenwoordiging, kaders stellen en controleren van het College van Burgemeester en Wethouders.

De Gemeenteraad is gekozen door iedere Haarlemmer met stemrecht. De kiezers kiezen voor vier jaar de raadsleden. Dit doet de gemeenteraad voor het hele volk van Haarlem. Samen zijn de gemeenteraadsleden de volksvertegenwoordiging. De raadsleden bepalen op hoofdlijnen wat in de gemeente moet gebeuren. Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) voeren uit wat de Gemeenteraad heeft besloten. Het College van Burgemeester en Wethouders mag over een aantal onderwerpen zelf besluiten maken. Dit staat in de wet geschreven én er zijn afspraken gemaakt tussen de Gemeenteraad en het College over wanneer dit mag.

Een derde taak van de Gemeenteraad is het controleren van het College van Burgemeester en Wethouders. Deze rolverdeling is vastgelegd in de Wet dualisering gemeentebestuur.

De burgemeester is zowel voorzitter van de gemeenteraad als van het College van B&W.

Wanneer en waar vergadert de gemeenteraad?
De gemeenteraad- en de raadscommissies vergaderen op donderdag in het Stadshuis. Ook de raadsmarkten worden gehouden in het Stadhuis. Het haarlemse vergadermodel bestaat uit een vierweekse cyclus waarin de raads commissies parallel vergaderen in week 1 en 3.  De tussenweek in week 2 is bedoeld voor raadsmarkten. Om de besluitvorming niet te vertragen door de recesperioden, zijn er ook drieweekse vergadercycli bestaande uit 2 opeenvolgende commissieweken gevolgd door een raadsvergadering.

De commissies Beheer en Bestuur vergaderen van 17.10 uur tot 20.10 uur in beide commissieweken. Datzelfde geldt voor de commissies Samenleving en Ontwikkeling ,maar dan van 20.20 uur tot 23.00 uur. De raadsvergadering start om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 23 uur. 

Voorafgaand aan de commissievergaderingen is van 16.30 tot 17.00 uur het vragenhalfuurtje. Bij raadsvergaderingen is het vragenuurtje van 18.30 uur tot 19.15 uur. In het vergaderschema van 2023 staan alle commissie- en raadsvergaderingen vermeld. 

Vergaderingen zijn online te volgen.via Live Gemeente Haarlem (notubiz.nl)

Waar vindt u de raadsleden?
Raadsleden zijn op vergaderdagen aanwezig in het Stadhuis. De meeste fracties hebben op maandagavond vanaf  20.00 uur fractieoverleg. Klik hier voor de gegevens van raadsleden en fracties.

Contact
Via de griffie, het ondersteuningsapparaat van de gemeenteraad, tel. 023- 511 3034, e-mail: griffiebureau@haarlem.nl. Het postadres is: Postbus 511, 2003 PB Haarlem