Informatie over

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. Als volksvertegenwoordiging van de Haarlemmers stelt de gemeenteraad de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert het college van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de stad en voert het beleid uit. Er is dus een duidelijke rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Deze rolverdeling is vastgelegd in de Wet dualisering gemeentebestuur. De burgemeester is zowel voorzitter van de gemeenteraad als van het college van B en W.

Wanneer en waar vergadert de gemeenteraad?
De gemeenteraad- en de raadscommissies vergaderen op donderdag in het Stadshuis. Ook de raads­markten worden gehouden in het Stadhuis. Alle vergaderingen en raadsmarkten worden in een vaste volgorde gehouden, die zich elke drie weken herhaalt. Op de eerste donderdag vergaderen alle raadscommissies. Op de tweede donderdag wordt een raadsmarkt gehouden en zijn er zo nodig extra commissievergaderingen. Op de derde donder­dag vergadert de raad vanaf 19.30 uur, nadat er ook op die avond een raadsmarkt is geweest.

Waar vindt u de raadsleden?
Raadsleden zijn op vergaderdagen aanwezig in het Stadhuis. De meeste fracties hebben op maandagavond vanaf  20.00 uur fractieoverleg. Klik hier voor de gegevens van raadsleden en fracties.

Contact
Via de griffie, het ondersteuningsapparaat van de gemeenteraad, tel. 023- 511 3034, e-mail: griffiebureau@haarlem.nl. Het postadres is: Postbus 511, 2003 PB Haarlem