Participatieraad Gemeente Haarlem

De Participatieraad Haarlem is een adviesraad van de gemeente Haarlem die de gemeenteraad en het college gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken die betrekking hebben op de zelfredzaamheid en sociaal-culturele participatie van belanghebbenden in de Haarlemse samenleving, met name op de drie hoofddomeinen:

  • zorg, wonen en welzijn
  • werk en inkomen
  • diversiteit en multiculturele samenleving

 

De Participatieraad kan door haar advisering een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering van dit beleid. De Participatieraad is samengesteld uit 15 betrokken Haarlemse burgers en een onafhankelijke voorzitter.

De Participatieraad heeft een eigen website met daarop alle informatie over deze adviesraad en de contactgegevens: www.participatieraadhaarlem.nl

Meer informatie