Adviescommissies voor bezwaarschriften

Adviescommissies voor bezwaarschriften

De bestuursorganen van de gemeente hebben een commissie voor de behandeling van bezwaarschriften en Adviescommissies voor bezwaarschriften ingesteld.

De Adviescommissies voor bezwaarschriften adviseren over bezwaarschriften die op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend. Aan het advies gaat meestal een hoorzitting vooraf waarin de bezwaarmaker en het betrokken bestuursorgaan hun standpunten kunnen toelichten.

De Adviescommissies bestaan uit drie leden : twee burgerleden en een secretaris-lid. De burgerleden worden benoemd door de gemeenteraad .

In de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften is aangegeven welke bezwaarschriften de commissies behandelen

Er is ook een algemene commissie voor bezwaarschriften. Deze commissie bestaat uit alle burgerleden van de Adviescommissies voor bezwaarschriften.

De burgerleden van de algemene commissie zijn:

 1. Dhr mr J. Drijftholt, voorzitter,

 2. Dhr P du Bois,

 3. Mw E Bouma,

 4. Dhr H.R. Chün,

 5. Mw mr drs J.H.L.M. de Dood

 6. Mw mr S.A. van Dijk

 7. Mw mr S.M.E. Dreyer,

 8. Mw mr L.E.A.M. Grapperhaus,

 9. Mw mr drs R. Haddouch,

 10. Mw drs J. Jansen

 11. Dhr mr drs A.E. Spiessens

 12. Mw mr M.T. Vesseur,

 13. Dhr mr drs C.M. van der Vlies

     14.  Dhr mr J.J.M. Vrijburg

     15.  Mw C. van der Werf,

      16. Mw mr F.K. van Wijk en

      17. Mw mr E.D. van Zijll.

Er zijn zes Adviescommissies voor bezwaarschriften, namelijk:

Commissie 1 SZW zaken

Commissie 2 Wmo voorzieningen

Commissie 3 Ruimtelijke ontwikkeling en overige zaken

Commissie 4 Aanschrijvingen, subsidies en overige zaken

Commissie 5 Rechtspositie ambtenaren

Commissie 6 Bijstandsbesluit Zelfstandigen
De voorzitter van commissie 6 is dhr Chün en het commissielid is mw Van de Werf.

De secretarissen van Adviescommissies voor bezwaarschriften zijn:

 1. dhr mr C.W. Baars,

 2. mw mr H. van Buren-Drenth,

 3. mw mr M.J.H. Bus,

 4. mw mr S. Dijkman Dulkes-Wan,

 5. mw E. de Jong,

 6. dhr mr M.E. Kapel,

 7. mw mr C. Laros,

 8. mw mr E.M. Opdam,

 9. mw mr Y. Pijnaker,

 10. dhr R.C.F.  de Vos.