Adviescommissies voor bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften is een onafhankelijke adviescommissie die de bestuursorganen van de gemeente (het college, de burgemeester en de raad) adviseert over bezwaarschriften die bij de gemeente zijn ingediend.


Hoorzittingen

Aan het advies gaat meestal een hoorzitting vooraf waarin de bezwaarmaker(s), eventuele derde-belanghebbende(n) en het betrokken bestuursorgaan hun standpunten kunnen toelichten.

Vanwege de coronacrisis worden alleen belanghebbenden die zijn opgeroepen voor de hoorzitting toegelaten. Anderen, zoals bijvoorbeeld familieleden, mogen helaas niet naar binnen. Als het voor een zaak nodig is dat naast partijen derden aanwezig zijn bij de zitting, dan moeten zij daarvoor van te voren toestemming vragen aan de secretaris van de commissie, telefonisch te bereiken via 14023 of per e-mail via juridischezaken@haarlem.nl

De hoorzittingen vinden normaliter plaats op maandagmiddag en woensdagochtend in het gemeentehuis in Haarlem.

Hieronder treft u een link aan naar de agenda's van de eerstvolgende hoorzittingen. De agenda's kunnen op het laatste moment nog wijzigen. Voor de actuele stand van zaken kunt u contact opnemen met de secretaris van de betreffende zitting. 

26 mei 2021

9 juni 2021

14 juni 2021

16 juni 2021

Commissieleden

De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. De voorzitter en de leden van de commissie zijn benoemd door de gemeenteraad en hebben buiten deze functie ook (neven)functies buiten de gemeente. De gemeenteraad heeft de volgende personen benoemd:    

 • Mevrouw mr. B. Aarrass
 • Mevrouw mr. J.P. Alspeer
 • Mevrouw mr. C.C. Mc Arthur-Neering
 • De heer mr. drs. P. du Bois
 • Mevrouw E. Bouma
 • De heer H.R. Chün
 • Mevrouw. mr. S.A. van Dijk
 • Mevrouw mr. drs. J.H.L.M. de Dood
 • De heer mr. M.J. Drijftholt
 • De heer mr. A.J. Elbertsen
 • Mevrouw mr. L.J.M. Franssen
 • Mevrouw mr. drs. R. Haddouch
 • Mevrouw mr. M.I. Houben
 • Mevrouw dr. J. Jansen
 • Mevrouw mr. E.E. Schaake
 • Mevrouw mr. L.M. van Paaschen
 • De heer mr. Y. Soffner
 • De heer mr. dr. A.E. Spiessens (tevens algemeen voorzitter)
 • Mevrouw mr. M.T. Vesseur
 • De heer mr. drs. C.M. van der Vlies
 • De heer mr. J.J.M. Vrijburg
 • Mevrouw mr. E.D. van Zijll

Via onderstaande link treft u een overzicht aan van de (neven)functies van de leden van de commissie.

Link neven(functies)


Secretarissen

De commissie wordt ambtelijk ondersteund door secretarissen die wel in dienst zijn bij de gemeente. Het college heeft de volgende ambtenaren benoemd als secretaris van de commissie:

 • De heer mr. C.W. Baars
 • De heer mr. T.F. Baars
 • Mevrouw mr. S. Dijkman Dulkes-Wan
 • Mevrouw mr. S. Liefting
 • Mevrouw E.S. de Jong
 • De heer mr. M.E. Kapel (tevens algemeen secretaris)
 • Mevrouw mr. C. Laros-van der Jagt
 • Mevrouw mr. D. Mohan
 • Mevrouw mr. E.M. Opdam
 • Mevrouw mr. Y.J.M. Pijnaker
 • De heer R.C.F. de Vos

Jaarverslag

De commissie brengt na afloop van elk jaar een jaarverslag uit.

Jaarverslag 2020 commissie bezwaarschriften