Adviescommissies voor bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften is een onafhankelijke adviescommissie die de bestuursorganen van de gemeente (het college, de burgemeester en de raad) adviseert over bezwaarschriften die bij de gemeente zijn ingediend.


Hoorzittingen

Aan het advies gaat meestal een hoorzitting vooraf waarin de bezwaarmaker(s), eventuele derde-belanghebbende(n) en het betrokken bestuursorgaan hun standpunten kunnen toelichten.

Vanwege de coronacrisis kunnen beperkt hoorzittingen fysiek worden gehouden. Een hoorzitting kan dan ook digitaal of telefonisch worden gehouden.

Alleen belanghebbenden worden uitgenodigd voor een hoorzitting. Als het voor een zaak nodig is dat naast partijen derden deelnemen aan een zitting, dan moeten zij daarvoor van te voren toestemming vragen aan de secretaris van de commissie, telefonisch te bereiken via 14023 of per e-mail via juridischezaken@haarlem.nl.

De hoorzittingen vinden plaats op maandag tot en met vrijdag in de ochtend of in de middag

Hieronder treft u een link aan naar de agenda's van de eerstvolgende hoorzittingen. De agenda's kunnen op het laatste moment nog wijzigen. Voor de actuele stand van zaken kunt u contact opnemen met de secretaris van de betreffende zitting. 

19 januari 2022

24 januari 2022

26 januari 2022

31 januari 2022

2 februari 2022

8 februari 2022

9 februari 2022

Commissieleden

De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. De voorzitter en de leden van de commissie zijn benoemd door de gemeenteraad en hebben buiten deze functie ook (neven)functies buiten de gemeente. De gemeenteraad heeft de volgende personen benoemd:    

 • Mevrouw mr. B. Aarrass
 • Mevrouw mr. J.P. Alspeer
 • Mevrouw mr. E.M. van Bennekom
 • De heer mr. A.H.G. Blankenstein
 • De heer mr. G.A.A.M. Boot
 • Mevrouw E. Bouma
 • De heer H.R. Chün
 • Mevrouw. mr. S.A. van Dijk
 • Mevrouw mr. drs. J.H.L.M. de Dood
 • De heer mr. M.J. Drijftholt
 • De heer mr. A.J. Elbertsen
 • Mevrouw mr. L.M. Greben
 • Mevrouw mr. drs. R. Haddouch
 • Mevrouw mr. M.I. Houben
 • Mevrouw dr. J. Jansen
 • Mevrouw mr. H.C. Lagrouw
 • De heer mr. J.F. Penning de Vries
 • De heer mr. Y. Soffner
 • De heer mr. dr. A.E. Spiessens (tevens algemeen voorzitter)
 • Mevrouw B.C. Stuifbergen
 • Mevrouw mr. M.T. Vesseur
 • De heer mr. drs. C.M. van der Vlies

Via onderstaande link treft u een overzicht aan van de (neven)functies van de leden van de commissie.

Link neven(functies)


Secretarissen

De commissie wordt ambtelijk ondersteund door secretarissen die wel in dienst zijn bij de gemeente. Het college heeft de volgende ambtenaren benoemd als secretaris van de commissie:

 • De heer mr. C.W. Baars
 • De heer mr. T.F. Baars
 • Mevrouw mr. S. Dijkman Dulkes-Wan
 • Mevrouw mr. S. Liefting
 • Mevrouw E.S. de Jong
 • Mevrouw B.C. Kanne - van Tongeren
 • De heer mr. M.E. Kapel (tevens algemeen secretaris)
 • Mevrouw mr. C. Laros-van der Jagt
 • Mevrouw mr. D. Mohan
 • Mevrouw mr. E.M. Opdam
 • Mevrouw mr. Y.J.M. Pijnaker
 • De heer R.C.F. de Vos

Jaarverslag

De commissie brengt na afloop van elk jaar een jaarverslag uit.

Jaarverslag 2020 commissie bezwaarschriften