College van B en W

College foto

Het college bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders en wordt ambtelijk ondersteund door de gemeentesecretaris.

Van Links naar rechts

  • Wethouder Robbert Berkhout (GroenLinks): Klimaat & Energie; Vergroenen & Openbare Ruimte; Economie; Project invoeren gereguleerd parkeren; Dierenwelzijn
  • Wethouder Floor Roduner (PvdA): Financiën; Ruimtelijke ordening; Grondbeleid & wonen; Monumenten; Wijkplatforms
  • Wethouder Eva de Raadt (CDA): Sport; Diversiteit & Inclusie; Bedrijfsvoering; Dienstverlening & Digitalisering; Vastgoed
  • Burgemeester Jos Wienen Openbare orde & veiligheid, handhaving, communicatie, horecabeleid & evenementenbeleid, burgerzaken, juridische zaken, havendienst, bestuurlijke samenwerking.
  • Wethouder Diana van Loenen (PvdA): Werk & Inkomen; Minima & Schulden; Zorg, Welzijn & Volksgezondheid; Cultuur
  • Gemeentesecretaris Catrien Lenstra
  • Wethouder Bas van Leeuwen (D66): Onderwijs; Jeugd; Mobiliteit & Parkeerbeleid; Versterken lokale democratie & Participatie; Project invoeren gereguleerd parkeren