College van B en W

B-W-2021

Het college bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders en wordt ambtelijk ondersteund door de gemeentesecretaris.

Van Links naar rechts

  • Wethouder Floor Roduner (PvdA): Ruimtelijke Ontwikkeling; Grondbeleid; Monumenten; Sociale Zaken; Schulden en Minima.
  • Wethouder Marie-Thérèse Meijs (GroenLinks): Zorg, Welzijn, Volksgezondheid, Ouderen; Wonen; Cultuur;
  • Wethouder Robbert Berkhout (GroenLinks): Duurzaamheid, Klimaat, Milieu; Mobiliteit; Economie;
  • Burgemeester Jos Wienen;
  • Wethouder Eva de Raadt (CDA) Financiën, Sport; Beheer en onderhoud (op de foto staat nog wethouder Rog)
  • Wethouder Jur Botter (D66): Onderwijs, Jeugd; Overheidsparticipatie; Bedrijfsvoering; Vastgoed;
  • Gemeentesecretaris Catrien Lenstra ;