Coalitieprogramma Duurzaam Doen 2018-2022

Onderhandelaars presenteren nieuw akkoord Duurzaam Doen.

De onderhandelaars zijn er uit! Na een periode van gesprekken, zowel tussen de beoogde coalitiepartners als met bewoners en partners in de stad ligt er een akkoord dat de onderhandelaars van GroenLinks, PvdA, D66 en CDA enthousiast voorleggen aan hun achterban. Met dit akkoord gaat veel aandacht uit naar verduurzaming en toekomstbestendigheid en krijgt Haarlem ook als sociale en ongedeelde stad een flinke impuls. Lokale initiatieven en innovatie krijgen de komende periode veel ruimte. Robbert Berkhout (GroenLinks) is trots op het onderhandelingsresultaat: “Er ligt een ambitieus akkoord waar lef uitspreekt. Haarlem wordt groener en socialer, we zorgen voor meer woningen maar wel in balans met de voorzieningen. Ik wil de onderhandelaars hiermee feliciteren. Het is nu zaak om van ambitie over te gaan tot actie, ik kan niet wachten!”

Aan de slag!

Haarlem staat voor vele uitdagingen. De manier waarop we ondersteuning en zorg organiseren verandert; vanuit de wens een sociale en toekomstbestendige stad te zijn zetten de onderhandelaars vaart achter verdere verbeteringen in het sociaal domein. Haarlem wordt meer dan ooit een ongedeelde stad waar iedereen kan meedoen, waar we solidair zijn met elkaar en we elkaar gelijkwaardig behandelen.

Omdat Haarlem behalve een warme stad ook een aantrekkelijke stad is waar mensen graag (blijven) wonen zijn er meer woningen nodig. Het versnellen van de bouw van woningen staat daarom hoog op de agenda, maar de groeiende stad blijft een leefbare en gezonde stad, sociaal evenwichtig, met oog voor kwaliteit. Er breekt met dit akkoord een nieuwe ambitieuze periode aan van investeringen en bouw in Haarlem die daadwerkelijk bijdragen aan de verduurzaming van de stad, de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen. Hierbij hebben we nadrukkelijk oog voor de gezonde financiële positie van Haarlem.

Er gaat energie naar ontwikkelingen om de stad toekomstbestendig te maken, op het gebied van duurzaamheid, energie en mobiliteit. Dit biedt kansen. Voor werkgelegenheid en innovatieve bedrijven, voor kennis en initiatieven uit de stad. Deze krijgen veel ruimte in het akkoord. Het is dan ook de expliciete wens van de coalitiepartijen om de uitdagingen samen met de bewoners en partners in de stad aan te gaan. Daarbij zoeken we de ruimte om te durven experimenteren. Dat betekent ook loslaten waar het kan, lef tonen.

De onderhandelaars bedanken iedereen in de stad die gedurende het onderhandelingsproces heeft meegedacht en nodigen van harte uit om mee te doen en samen te bouwen aan de stad van morgen, te beginnen met de presentatie van het akkoord op 1 juni in de Dakkas.

Het college zal bestaan uit de burgemeester en vijf wethouders. Portefeuilleverdeling:

• GroenLinks (Cora-Yfke Sikkema): Duurzaamheid, Klimaat, Milieu; Mobiliteit; Economie.

• GroenLinks (Marie-Thérèse Meijs): Zorg, Welzijn, Volksgezondheid, Ouderen; Wonen; Cultuur.

• PvdA (Floor Roduner): Ruimtelijke Ontwikkeling; Grondbeleid; Monumenten; Sociale Zaken; Schulden en Minima.

• D66 (Jur Botter): Onderwijs, Jeugd; Overheidsparticipatie; Bedrijfsvoering; Vastgoed.

• CDA (Merijn Snoek): Financiën, Sport; Beheer en onderhoud; Dienstverlening.

- Coalitieprogramma Duurzaam Doen 2018-2022