Collegevergaderingen

Het college vergadert iedere dinsdag in beslotenheid. Na iedere collegevergadering zijn de besluiten van het college openbaar. Via deze site (tabblad vergaderingen), de Stadskrant en door het inzien van besluiten bij de leesruimte van het Stadhuis, Grote Markt 2, kunt u zich hiervan op de hoogte stellen. Ook de (lokale) kranten en radio publiceren regelmatig over de besluiten die door de gemeente Haarlem worden genomen.

Openbare optredens van college van burgemeester en wethouders