Gemeenteraad

Wat is de gemeenteraad?

De gemeenteraad zijn 39 inwoners van Haarlem die samen besluiten wat er in de stad gebeurt. Zij doen dit namens alle inwoners van Haarlem. Iedereen met stemrecht mag tijdens verkiezingen een keuze maken voor een raadslid. Stemrecht krijg je vanaf 18 jaar. De grootte van de stad bepaalt hoeveel leden een raad heeft. In Haarlem zijn er 39 raadsleden.

Wat zijn politieke partijen en hoeveel heeft Haarlem er?

Alle raadsleden zijn lid van een politieke partij. Dit is een groep personen die over veel onderwerpen hetzelfde denken. In Haarlem zijn er dertien partijen gekozen. Dit worden fracties genoemd.

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad heeft drie taken. Als eerste besluiten gemeenteraadsleden wat de inwoners van Haarlem willen in hun stad. Dit doen zij als volksvertegenwoordiger. Raadsleden horen daarom graag wat inwoners willen in hun stad.

De tweede taak is het vaststellen van de kaders voor beleid. Dit betekent dat raadsleden bepalen hoeveel ruimte ambtenaren krijgen bij het zoeken van oplossingen voor problemen in de stad.

Tot slot controleert de gemeenteraad het college van Burgemeester en Wethouders. Raadsleden hebben allemaal een baan naast het werk dat zij voor de stad doen. Daarom heeft iedere gemeente een dagelijks bestuur. Dit is het College van burgemeester en de wethouders. Dit heet in het kort  het college of B&W. De Burgemeester en de wethouders hebben allemaal een aantal onderwerpen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Zoals veiligheid, wonen, economie enzovoorts.

Wat is nu coalitie/oppositie?

Alle raadsleden van één politieke partij noemen wij een fractie. De Haarlemse gemeenteraad bestaat uit vijftien fracties. Dit zijn PvdA (7 zetels); GLH (6 zetels); D66 (5 zetels) ; VVD (5 zetels) ; PvdD (2 zetels) ; CDA (2 zetels) ; OPH (2 zetels) ; SP (2 zetels) ; Jouw Haarlem (2 zetels) ; HvH (1 zetel) ; AP (1 zetel) ; Trots Hlm (1 zetel) ; CU (1 zetel) ; BVNL (1 zetel) ; FvD (1 zetel)

 De coalitie zijn de partijen die afspraken hebben gemaakt om samen te werken. In Haarlem hebben zij een meerderheid in de gemeenteraad. De wethouders zijn lid van één van de partijen die in de coalitie samenwerken.  Alle andere partijen noemen wij oppositie. 

In Haarlem bestaat de coalitie uit de fracties PvdA GroenLinks, D66, CDA en AP.
Het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem, kortweg B en W, bestaat uit de burgemeester, twee wethouders van PvdA, één van het GLH, één van de D66 en één van CDA. Het college wordt bijgestaan door de ambtelijke organisatie, onder leiding van de gemeentesecretaris. Meer informatie kunt u vinden op College van B en W, Gemeente Haarlem