Invloed uitoefenen op de politiek

Iedere Haarlemmer van 18 jaar en ouder mag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de leden van de gemeenteraad kiezen. De gekozen raadsleden nemen besluiten over onderwerpen die de stad aangaan. Mist u een onderwerp? Of wilt u uw kennis met de gemeenteraad delen? Dan heeft u hiervoor verschillende mogelijkheden.

1. Benader uw raadslid of een politieke partij

Een methode is om een raadslid of een politieke partij te benaderen over. U vindt een overzicht van alle raadsleden en partijen onder het kopje gemeentebestuur. Hier vindt u ook de contactgegevens van de raadsleden. Veel partijen hebben een spreekuur waar u ook heen kunt gaan. Zij geven dit dan aan op hun eigen pagina.

2. Spreek in bij een raadscommissie

U mag gebruik maken van het spreekrecht. Dat wil zeggen dat u inspreekt bij een raadscommissie. U geeft dan tijdens de vergadering uw mening over een onderwerp op de raadsagenda of u draagt een nieuw onderwerp aan.
Om er zeker van te zijn dat u de gelegenheid krijgt om in te spreken  meldt u zich aan via het formulier “Aanmelden als inspreker bij een commissievergadering“. Dit is de snelste methode. U krijgt een bevestiging via de mail of telefoon.

U kunt er ook voor kiezen om voor de vergadering bij de secretaris van de commissie langs te gaan. Dit betekent wel dat u een risico loopt dat uw onderwerp pas volgende vergadering besproken wordt.

3. Een burgerinitiatief aanbieden of een referendum aanvragen

Voor het indienen van een burgeriniatief en bij het aanvragen van een referendum zijn regels waar u aan moet voldoen. Wilt u meer weten over deze onderwerpen? Ga dan naar de pagina ‘burgerinitiatief’ of ‘referendum aanvragen’

Een samenvatting van alle manieren om invloed uit te oefenen op de raad