Invloed uitoefenen op de politiek

Iedere Haarlemmer van 18 jaar en ouder mag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de leden van de gemeenteraad kiezen. De gekozen raadsleden nemen besluiten over onderwerpen die de stad aangaan. Mist u een onderwerp? Of wilt u uw kennis met de gemeenteraad delen? Dan heeft u hiervoor verschillende mogelijkheden.

1. Benader uw raadslid of een politieke partij

Een methode is om een raadslid of een politieke partij te benaderen over. U vindt een overzicht van alle raadsleden en partijen onder het kopje gemeentebestuur. Hier vindt u ook de contactgegevens van de raadsleden. Veel partijen hebben een spreekuur waar u ook heen kunt gaan. Zij geven dit dan aan op hun eigen pagina.

2. Spreek in bij een raadscommissie

Indien u wilt komen inspreken dient u dat uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden.  Inspreken kan bij alle commissievergaderingen, dus in de eerste en tweede commissieweek, over onderwerpen die ter advisering of bespreking geagendeerd zijn. Inspreken gebeurt voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van het onderwerp door de commissie. Het inspreken bij de commissies over onderwerpen die niet op de agenda staan is alleen mogelijk tijdens de tweede commissieweek bij de commissie onder wiens werkterrein het onderwerp valt. Op de agenda wordt dit vermeld als ‘Spreektijd voor belangstellenden’. Mocht er geen tweede commissievergadering zijn, dan vindt de behandeling van dit agendapunt plaats in de eerste commissieweek. Voor meer informatie hierover klikt u hier

U dient  zich uiterlijk 24 voor aanvang van de vergadering aan te melden via het formulier "Aanmelden als inspreker bij een commissievergadering". U ontvangt een bevestiging via de mail of telefoon.

Een verzoek tot inspreken kan door de voorzitter worden afgewezen  als:

  • over een besluit waartegen een juridische procedure (civiele, bestuursrecht- en/of strafprocedure) bij de rechter openstaat of heeft opengestaan;
  • over zaken waar op dat moment een juridische procedure (civiele, bestuursrecht- en/of strafprocedure) tegen loopt;
  • over zaken waar de gemeente niet over gaat;
  • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • over een kwestie waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
  • over een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht die op dat moment in behandeling is;
  • over onderwerpen waar geheimhouding op rust;
  • over een onderwerp waar een inspreker al eerder over heeft ingesproken, en daaraan geen nieuwe feiten kunnen worden toegevoegd

3. Een burgerinitiatief aanbieden of een referendum aanvragen

Voor het indienen van een burgeriniatief en bij het aanvragen van een referendum zijn regels waar u aan moet voldoen. Wilt u meer weten over deze onderwerpen? Ga dan naar de pagina 'burgerinitiatief' of 'referendum aanvragen'

Een samenvatting van alle manieren om invloed uit te oefenen op de raad