Breng uw idee in via een burgerinitiatief

Met een burgerinitiatief kunt u een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad zetten. Uw voorstel moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van die voorwaarden is dat het voorstel gesteund wordt door tenminste honderd initiatiefgerechtigden met de motivering waarom de raad hierover zou moeten spreken. Het raadspresidium (bestaande uit de voorzitter van de raad (burgemeester), de voor­zitters van de raadscommissies, twee raadsleden en de griffier) beoordeelt of het burgerinitiatief voldoet aan de voorwaarden. Zo ja, dan wordt dit burgerinitiatief bespro­ken in de betrokken raadscommissie en vervolgens in de raadsvergadering.

Verordening op het Burgerinitiatief Haarlem