Inspreken

Inspreken bij een raadscommissie

Commissievergaderingen gaan vooraf aan een gemeenteraadsvergadering. Tijdens zo'n vergadering worden standpunten uitgewisseld. U kunt in deze commissies inspreken.  Dit kan op twee manieren:

          1. Bij een bepaald agendapunt;

          2. Op een onderwerp dat de commissie aangaat maar (nog) niet op de agenda staat.

Hoe gaat het inspreken en wat kunt u verwachten?

1.     Aanmelden

U kunt zich tot uiterlijk 24 uur voor de vergadering aanmelden als inspreker via dit  formulier . Bij vragen hierover kunt u zich wenden tot de griffie via telefoonnummer 023-511 3034.

In sommige gevallen kan de voorzitter van de commissie een verzoek om in te spreken afwijzen. Een verzoek tot inspreken kan door voorzitter worden afgewezen als het gaat:

 • over een besluit waartegen een juridische procedure (civiele, bestuursrecht- en/of strafprocedure) bij de rechter openstaat of heeft opengestaan;
 • over zaken waar op dat moment een juridische procedure (civiele, bestuursrecht- en/of strafprocedure) tegen loopt;
 • over zaken waar de gemeente niet over gaat;
 • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
 • over een kwestie waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
 • over een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht die op dat moment in behandeling is;
 • over onderwerpen waar geheimhouding op rust;
 • over een onderwerp waar een inspreker al eerder over heeft ingesproken, en daaraan geen nieuwe feiten kunnen worden toegevoegd. 

2.    Inspreken over een onderwerp die op de agenda van commissievergadering staat:

 • U spreekt in vlak voor het moment waarop de commissieleden het agendapunt gaan bespreken. In de agenda staan indicatieve tijdstippen, zodat u ongeveer weet hoe laat u aan de beurt bent.
 • De voorzitter nodigt u uit om plaats te nemen achter de microfoon.
 • U heeft in principe 3 minuten de tijd om in te spreken. Denk daarom goed na over wat u wilt zeggen. De voorzitter kan de spreektijd aanpassen omdat er bijvoorbeeld veel insprekers zijn. U krijgt op de dag van de vergadering bericht als u minder spreektijd hebt.
 • U mag (van te voren of achteraf) uw tekst mailen aan het Griffiebureau: griffiebureau@haarlem.nl. Het Griffiebureau zorgt ervoor dat de commissieleden uw tekst ontvangen.
 • De voorzitter of de leden van de commissie kunnen u vragen om nog iets toe te lichten. Er vindt echter geen discussie plaats. Soms zal de voorzitter u alleen maar bedanken voor uw inbreng en daarmee uw verhaal afsluiten.
 • U richt zich tot de commissieleden en niet tot de verantwoordelijke wethouder, die bijna altijd wel aanwezig is bij de vergadering. Een enkele keer geeft de voorzitter de wethouder de gelegenheid om te reageren op uw inbreng.
 • Tot slot zal de voorzitter u verzoeken weer plaats te nemen op de publieke tribune en begint de bespreking van het agendapunt.

3.  Inspreken over een onderwerp die niet op de agenda staat 

 • Dat kan bij de commissie tot wiens werkterrein het onderwerp behoort. Deze vorm van inspreken is alleen mogelijk tijdens de tweede commissieweek. Mocht er geen tweede commissievergadering zijn, dan vindt de behandeling van dit agendapunt plaats in de eerste commissieweek. Op de agenda wordt dit vermeld als 'Spreektijd voor belangstellenden. In de agenda kunt u zien hoe laat dit agendapunt ongeveer is. 
 • De voorzitter noemt uw naam en nodigt u uit om plaats te nemen achter de microfoon.
 • U heeft in principe 3 minuten de tijd om in te spreken. Denk daarom goed na over wat u wilt zeggen. De voorzitter kan de spreektijd aanpassen omdat er bijvoorbeeld veel insprekers zijn. U krijgt op de dag van de vergadering bericht als u minder spreektijd hebt.
 • U mag (van te voren of achteraf) uw tekst mailen aan het Griffiebureau: griffiebureau@haarlem.nl. Het Griffiebureau zorgt ervoor dat de commissieleden uw tekst ontvangen.
 • De voorzitter of de leden van de commissie kunnen u vragen om nog iets toe te lichten.  Er vindt echter geen discussie plaats. Soms zal de voorzitter u alleen maar bedanken voor uw inbreng en daarmee uw verhaal afsluiten.
 • U richt zich tot de commissieleden en niet tot de verantwoordelijke wethouder, die bijna altijd wel aanwezig is bij de vergadering. Een enkele keer geeft de voorzitter de wethouder de gelegenheid om te reageren op uw inbreng.
 • Tot slot zal de voorzitter u verzoeken weer plaats te nemen op de publieke tribune.

4.       Indeling vergaderzalen stadhuis 
Raads- en commissievergaderingen zijn in het stadhuis, Grote Markt 2.

U kunt de vergaderzalen bereiken via de Refter (stadhuis zijkant, zwart hek, doorlopen naar grasveld, daar ziet u links de Refter. In de Refter staat op borden aangegeven waar welke commissie vergadert (Fabriciuszaal  of Raadszaal).

5.      Opnames en Uitzending
Raads- en commissievergaderingen worden live uitgezonden. Tevens zijn de opnames vanaf de dag na de vergadering te zien op de site. Ook u als inspreker komt in beeld.
Mocht u hier bezwaar tegen hebben verzoeken wij u vriendelijk dit te melden bij de Griffie

Direct naar 'aanmelden als inspreker bij een commissievergadering'

U kunt met het griffiebureau bellen of mailen als u meer informatie wilt of nog vragen heeft over het inspreken (griffiebureau@haarlem.nl / 023-5113034)