Inspreken

Inspreken bij een raadscommissie

Commissievergaderingen gaan vooraf aan een gemeenteraadsvergadering. Tijdens zo'n vergadering worden standpunten uitgewisseld. U kunt in deze commissies inspreken. Dit kan op twee manieren:

          1. Bij een bepaald agendapunt;

          2. Op een onderwerp dat de commissie aangaat maar (nog) niet op de agenda staat.

Hoe gaat het inspreken en wat kunt u verwachten?

1.    Het onderwerp  staat op de agenda van commissievergadering:

 • U spreekt in vlak voor het moment waarop de commissieleden het agendapunt gaan bespreken. In de agenda staan indicatieve tijdstippen, zodat u ongeveer weet hoe laat u aan de beurt bent.
 • De voorzitter nodigt u uit om plaats te nemen achter de microfoon.
 • U heeft 3 minuten de tijd om in te spreken. Denk daarom goed na over wat u wilt zeggen.
 • U mag (van te voren of achteraf) uw tekst mailen aan het Griffiebureau: griffiebureau@haarlem.nl. Het Griffiebureau zorgt ervoor dat de commissieleden uw tekst ontvangen.
 • De voorzitter of de leden van de commissie kunnen u vragen om nog iets toe te lichten.
 • U richt zich tot de commissieleden en niet tot de verantwoordelijke wethouder, die bijna altijd wel aanwezig is bij de vergadering. Een enkele keer geeft de voorzitter de wethouder de gelegenheid om te reageren op uw inbreng.
 • Tot slot zal de voorzitter u verzoeken weer plaats te nemen op de publieke tribune en begint de bespreking van het agendapunt.

2. Het onderwerp staat niet op de agenda (bij het agendapunt: ‘Spreektijd voor belangstellenden’)

 • Staat het onderwerp waarover u wilt inspreken niet op de agenda? Maar behoort het wél tot het werkterrein van één van de raadscommissies? Dan kunt u inspreken bij het vaste agendapunt ‘Spreektijd voor belangstellenden’. Dit zal meestal zo rond 19.45 uur zijn; raadpleeg voor het exacte tijdstip altijd de specifieke vergaderdatum waarop u wilt komen inspreken! 
 • De voorzitter noemt uw naam en nodigt u uit om plaats te nemen achter de microfoon.
 • U heeft 3 minuten de tijd om in te spreken. Denk daarom goed na over wat u wilt zeggen.
 • U mag (van te voren of achteraf) uw tekst mailen aan het Griffiebureau: griffiebureau@haarlem.nl. Het Griffiebureau zorgt ervoor dat de commissieleden uw tekst ontvangen.
 • De voorzitter of de leden van de commissie kunnen u vragen om nog iets toe te lichten.  Soms zal de voorzitter u alleen maar bedanken voor uw inbreng en daarmee uw verhaal afsluiten.
 • U richt zich tot de commissieleden en niet tot de verantwoordelijke wethouder, die bijna altijd wel aanwezig is bij de vergadering. Een enkele keer geeft de voorzitter de wethouder de gelegenheid om te reageren op uw inbreng.
 • Tot slot zal de voorzitter u verzoeken weer plaats te nemen op de publieke tribune.

3       Indeling vergaderzalen stadhuis 
Raads- en commissievergaderingen vinden plaats in het stadhuis, Grote Markt 2.

U kunt de vergaderzalen bereiken via de Refter (stadhuis zijkant, zwart hek, doorlopen naar grasveld, daar ziet u links de refter. IN de refter staat op borden aangegeven waar welke commissie vergadert (ofwel Fabriciuszaal ofwel Raadszaal).

4       Opnames en Uitzending
Sinds september 2016 worden raads- en commissievergaderingen live uitgezonden. Tevens zijn de opnames vanaf de dag na de vergadering te zien op de site van de gemeente Haarlem. Ook u als inspreker komt in beeld.
Mocht u hier bezwaar tegen hebben verzoeken wij u vriendelijk dit te melden bij de Griffie 023-5113034.

Direct naar 'aanmelden als inspreker bij een commissievergadering'