Referendum

In een referendum krijgen burgers de gelegenheid zich rechtstreeks uit te spreken over een bepaald onderwerp.


(Groepen) burgers of belangengroeperingen kunnen een referendum aanvragen. De uitslag van het referendum is te beschouwen als een advies aan de raadsleden. Niet alle onderwerpen komen overigens voor een referendum in aanmerking. Zo kan er bijvoorbeeld geen referendum gehouden worden over de hoogte van de gemeentelijke belastingen en tarieven. U kunt zich ook niet uitspreken over de vaststelling van de begroting en jaarrekening van de gemeente en de benoeming en het ontslag van ambtenaren.

Referendumverordening Haarlem