Schrijf een brief/email aan de gemeenteraad

Wat moet u weten voordat u een brief of e-mail schrijft.

Een brief aan de raad is openbaar. Dat betekent dat uw brief ook op de website komt. Wij zorgen ervoor dat uw (e-mail-)adresgegevens niet-leesbaar zijn. Uw naam en de inhoud van de brief zijn voor iedereen te lezen. Voor raadsleden, maar ook voor journalisten, uw buren en iedereen die op de website komt.

Daarnaast is het belangrijk om in uw brief een vraag te stellen. U kunt ook een verzoek aan de raad doen. Dan krijgt u altijd antwoord.

Wat gebeurt er als u een brief stuurt

De griffiemedewerkers zorgen dat uw brief of e-mail naar de raad gaat. De raad besluit dan wat zij met uw verzoek of vraag gaan doen. De raadsleden kunnen op veel verschillende manieren uw brief of e-mail behandelen. Zo kunnen raadsleden u uitnodigen om vragen te beantwoorden. Maar een andere mogelijkheid is dat zij besluiten dat zij uw brief gaan bespreken in een vergadering. Als zij besloten hebben wat zij gaan doen, dan krijgt u hierover een bericht. Dan hoort u meteen wat de volgende stap is.

Postadres

Een brief aan de gemeenteraad kunt u sturen aan:

Gemeenteraad van Haarlem; t.a.v de Raadsgriffie
Postbus 511
2003 PB Haarlem

E-mailadres

griffiebureau@haarlem.nl