Schrijf een brief/email aan de gemeenteraad

U kunt een brief/email sturen aan de gemeenteraad. Als de brief/email is gericht “aan de gemeenteraad”, is ondertekend (dus niet anoniem) en een verzoek of vraag bevat, dan moet de brief altijd worden beantwoord.
De gemeenteraad besluit in de eerstvolgende raadsvergadering hoe uw brief zal worden afgehandeld. De brief wordt dus in een raadsvergadering niet inhoudelijk behandeld. U ontvangt dan vervolgens bericht over de wijze van afhandelen. Een kopie van het antwoord/afhandeling wordt naar de raadsleden gezonden. Zo kunnen zij nog vragen stellen aan het college. Als de raadsleden aanleiding zien om de brief van het college te bespreken, ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Alle gerichte brieven aan de gemeenteraad worden op de agenda voor de raadsvergadering geplaatst en is daarmee een openbaar stuk. U moet er daarom rekening mee houden dat alle brieven dan ook door belangstellenden (bijvoorbeeld de krant) kunnen worden gelezen.
U brief aan de raad adresseert u zo:
Aan de gemeenteraad van Haarlem
t.a.v. de Raadsgriffie
Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Een email aan de raad kunt u richten aan:

griffiebureau@haarlem.nl