Raadscommissies

Er zijn vier raadscommissies en drie bijzondere commissies waarin raadsleden zitting hebben.

Elke raadscommissie heeft een eigen takenpakket. In een raadscommissie zitten raadsleden van de verschillende partijen.  De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Ook spreken zij over onderwerpen die (nog) niet door gaan voor besluitvorming in de raad. Dit kan bijvoorbeeld gaan over discussienotities die de raad in staat stellen de richting van een beleidsproces te laten bepalen. Tijdens raadsvergaderingen neemt de gemeenteraad definitieve besluiten. 

 In Haarlem hebben we de volgende raadscommissies:

 

De bijzondere commissies hebben betrekking op een speciaal onderwerp en zijn: