Raadsgriffie

De gemeenteraad heeft een kleine, eigen ambtelijke ondersteuning, de raadsgriffie.
De raadsgriffie is de directe ondersteuning tevens adviseur van de raad en de raadscommissies.

Werkzaamheden van de griffie zijn:

 • Het ondersteunen en adviseren van de raad en de raadscommissies bij de uitvoering in haar functie als volksvertegenwoordiger en kaderstellend en controlerend bestuursorgaan
 • Het stimuleren van de duale werkwijze van de raad en college van B en W


Kerntaken van de raadsgriffie:

 • Het secretariaat van de gemeenteraad en de raadscommissies
 • Informatievoorziening aan de raad via www.gemeentebestuur.haarlem.nl
 • Advisering en ondersteuning bij initiatieven, interpellaties en onderzoek
 • Informatievoorziening, advies en bijstand aan de raad
 • Voorbereiden, toetsen, bewaken en monitoren van besluitvorming
 • Communicatieadvies geven ten aanzien van contacten met de bevolking, hoorzittingen, werkbezoeken enzovoort
 • Middelenbeheer van raad en griffie 


Wie werken bij de griffie?

 • De griffier is de heer M. Philips.. Hij adviseert de raad, de voorzitter en de individuele raads- en commissieleden bij het vervullen van hun taken. Tevens treedt hij op als griffier tijdens de raadsvergaderingen.
 • Mevrouw E. van der Mede is plaatsvervangend griffier en raadsadviseur. Tevens is zij secretaris van de raadscommissie Beheer.
 • Mevrouw M. Blaauboer is raadsadviseur en secretaris van de raadscommissie Ontwikkeling.
 • Mevrouw M. Weishut-Serrao is raadsadviseur en secretaris van de raadscommissie Samenleving
 • Mevrouw D. Taets van Amerongen-Ingram is raadsadviseur en secretaris van de raadscommissie Bestuur en de Auditcommissie alsmede plaatsvervangend secretaris van de rekenkamercommissie.
 • Mevrouw C. van Esveld, mevrouw F. Draijer en mevrouw Y.R Magnúsdóttir vormen het griffiebureau. Zij verzorgen de hele logistiek rondom alle vergaderingen.
 • Mevrouw B. Detmar is secretaris van de Rekenkamercommissie.
 • Mevrouw H.C. Pohlmann en mevrouw E. van der Veur zijn communicatieadviseur.


Heeft u nog vragen?
Bijvoorbeeld over een raads- of commissievergadering of over het spreekrecht en het burgerinitiatief? Neemt u dan contact op met de griffie, het ondersteuningsapparaat van de gemeenteraad, tel. 023- 511 3034, e-mail: griffiebureau@haarlem.nl. Het postadres is: Postbus 511, 2003 PB Haarlem