enquete

Als ondersteuning van de raad is de griffie (steeds) op zoek naar verbetering. Daarom hebben wij een korte enquête opgesteld over uw manier van werken. Zo brengen wij prioriteiten aan in de verbetering van de informatievoorziening. U vindt de enquête via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/T5ZXZ2Z (3-6 minuten).

 

Wat gaan wij met deze informatie doen?

Wij gebruiken uw terugkoppeling om onze communicatiemiddelen beter af te stemmen op uw werkzaamheden. We vullen dit aan met analytische gegevens uit onze website. Bovendien gebruiken wij ervaringen van andere gemeenten. We zoeken zo naar de beste gebruikservaring binnen de (technische) mogelijkheden die wij nu hebben.