Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Raadsgriffie

De gemeenteraad heeft een kleine, eigen ambtelijke ondersteuning, de raadsgriffie.
De raadsgriffie is de directe ondersteuning tevens adviseur van de raad en de raadscommissies.

Werkzaamheden van de griffie zijn:

 • Het ondersteunen en adviseren van de raad en de raadscommissies bij de uitvoering in haar functie als volksvertegenwoordiger en kaderstellend en controlerend bestuursorgaan
 • Het stimuleren van de duale werkwijze van de raad en college van B en W


Kerntaken van de raadsgriffie:

 • Het secretariaat van de gemeenteraad en de raadscommissies
 • Informatievoorziening aan de raad via www.gemeentebestuur.haarlem.nl
 • Advisering en ondersteuning bij initiatieven, interpellaties en onderzoek
 • Informatievoorziening, advies en bijstand aan de raad
 • Voorbereiden, toetsen, bewaken en monitoren van besluitvorming
 • Communicatieadvies geven ten aanzien van contacten met de bevolking, hoorzittingen, werkbezoeken enzovoort
 • Middelenbeheer van raad en griffie 


Wie werken bij de griffie?

 • De griffier is mevrouw. J. Spier. Zij adviseert de raad, de voorzitter en de individuele raads- en commissieleden bij het vervullen van hun taken. Tevens treedt zij op als griffier tijdens de raadsvergaderingen.
 • Mevrouw E. van der Mede is plaatsvervangend griffier en raadsadviseur. Tevens is zij secretaris van de raadscommissie Beheer.
 • Mevrouw M. Blaauboer is raadsadviseur en secretaris van de raadscommissie Ontwikkeling.
 • Mevrouw E.M.L Marijnissen is raadsadviseur en secretaris van de raadscommissie Samenleving
 • Mevrouw D. Taets van Amerongen-Ingram is raadsadviseur en secretaris van de raadscommissie Bestuur en de Auditcommissie alsmede plaatsvervangend secretaris van de rekenkamercommissie.
 • Mevrouw C. van Esveld, mevrouw F. Draijer,  mevrouw J. Talaa-Hoogervorst en mevrouw Y.R Magnúsdóttir vormen het griffiebureau. Zij verzorgen de hele logistiek rondom alle vergaderingen.
 • Mevrouw I. Mulders is secretaris van de Rekenkamercommissie.
 • De heer T. Aarts is raadscommunicatieadviseur
 • Mevrouw H.C. Pohlmann is communicatieadviseur.


Heeft u nog vragen?
Bijvoorbeeld over een raads- of commissievergadering of over het spreekrecht en het burgerinitiatief? Neemt u dan contact op met de griffie, het ondersteuningsapparaat van de gemeenteraad, tel. 023- 511 3034, e-mail: griffiebureau@haarlem.nl. Het postadres is: Postbus 511, 2003 PB Haarlem