Burgerberaad en islamitische begraafplaats donderdag in cie Bestuur

Publicatie: 16 januari 2023

Donderdagavond is er om 17.10uur een vergadering van de commissie Bestuur. Op de agenda staan onder andere:
Een opinienota over de mogelijkheden voor een islamitische begraafplaats met eeuwigdurend grafrecht in Haarlem

Het college vraagt de commissie Bestuur om een uitspraak te doen over de vraag, welke rol de gemeente moet innemen op de vraag die de Islamitische Raad Haarlem stelt met betrekking tot het realiseren van een Islamitische Begraafplaats in het Haarlemse buitengebied.

Een voorstel voor een pilot burgerberaad.
De raadsstuurgroep burgerberaad vraagt de commissie om een onderwerpkeuze te maken voor de pilot burgerberaad. De stuurgroep heeft drie concept onderwerpen uitgewerkt.
a) Kan het burgerberaad, bestaande uit een representatieve groep bewoners van Haarlem, een oplossing geven voor de wijze waarop de gemeente Haarlem de gezondheid van de bewoners kan (helpen) verbeteren?
b) Wat kan de gemeente doen om Haarlemse burgers en bedrijven te stimuleren en in staat te stellen om hun CO2 uitstoot maximaal omlaag te krijgen?
c) Hoe kan de gemeente de positie van jongeren op de woningmarkt verbeteren?

Het onderwerp dat wordt gekozen door de commissie wordt verder uitgewerkt en op termijn aan de raad voorgelegd.

U kunt bij de commissievergadering inspreken over de onderwerpen die op de agenda staan. Als u wilt inspreken dan kunt u dit tot uiterlijk 24 uur voor het begin van de vergadering aan de griffie doorgeven. 

Voorafgaand aan de commissievergadering is om 16.30 uur  het vragen(half) uur.

U bent van harte welkom om bij de vergadering en het vragen (half)uurtje aanwezig te zijn. De vergaderingen zijn ook live te volgen via Notubiz.

ingang Refter

 

Terug naar nieuwsoverzicht