Links

De RKC is lid van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). De NVRR heeft tot doel het behartigen van de belangen van rekenkamers en het ondersteunen van uitwisseling en kennisoverdracht tussen rekenkamers.
Via haar website biedt de NVRR een kennisplatform aan haar leden.
De RKC is lid van de landelijke kenniskring van de NVRR en de Kring Kennemerland.
Zie website NVRR voor meer informatie.