Thema's

Zoals in iedere gemeente zijn er ook binnen de gemeente Haarlem onderwerpen waarover meer gezegd en geschreven wordt dan over andere. Wij hebben deze onderwerpen 'thema's' genoemd. Deze thema's proberen wij zo volledig mogelijk te houden. Regelmatig voegen wij besluiten en beelden uit vergaderingen toe aan de themadossiers. Ondertussen onderzoeken wij of dit het makkelijker maakt voor u om een onderwerp te volgen. U kunt ons daarbij helpen door suggesties te doen.

Mocht dit door u en raadsleden als prettig ervaren worden, dan zullen we het aantal thema's steeds verder gebreiden en aanpassen.Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met griffiebureau@haarlem.nl

Thema-overzicht