VergaderingVergadering van Commissie bestuur
Datum: 17-06-2021 19:30 uur
Voorzitter: Mw. Z. Klazes (plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad)
Griffier: Mw D. Taets van Amerongen (commissiegriffier)


Raadzaal
0
0
0
2
0
5
1
1
2
1
1
1
2
1
5
1
2
2
2
0
0
2
1
1
0
5
0
2
0
0
0
2
0
3
0
Algemene bijlage
6-17 besluitenlijst cie Bestuur (pdf, 205,01 KB)
06-17 Transcript Commissie Bestuur (pdf, 411,35 KB)