Rekenkamer

De rekenkamercommissie (RKC)  helpt de gemeenteraad in zijn kaderstellende en controlerende taak door onafhankelijk onderzoek te doen naar het beleid en bestuur van het college. De commissie onderzoekt of het gemeentebestuur het afgesproken beleid volgens de geldende wet- en regelgeving (rechtmatig), tegen zo laag mogelijke kosten (doelmatig) en met het gewenste effect (doeltreffend) uitvoert.

De RKC bestaat uit zeven personen: vijf raadsleden (waaronder de voorzitter) en twee externe leden. Meer over de samenstelling van de RKC op de pagina van het gemeentebestuur:  rekenkamercommissie .

Rapporten

 

Brieven

Contactinformatie

rekenkamercommissie@haarlem.nl

023 - 511 5545