Vergaderingen

Uitzending-Haarlem

Waar kunt u de raads- of commissievergadering volgen?

De vergaderingen vinden plaat op het stadhuis (Grote Markt 2) en in de Zijlpoort (Gedempte Oude Gracht 2).

Online zijn alle vergaderingen live te volgen via https://haarlem.notubiz.nl. Ook kunt u hier de videobeelden van eerdere vergaderingen bekijken en het stemgedrag per raadslid raadplegen. Is er op het moment dat u deze pagina bezoekt een vergadering? Dan kunt hiervoor ook op de afbeelding hierboven drukken.

VERGADERSCHEMA 2021

VERGADERSCHEMA 2022 (gewijzigd)

De raadscommissies en de Raad vergaderen in de Zijlpoort en in de raadszaal. Alle vergaderingen worden live uitgezonden.

 In verband met de huidige situatie rondom het coronavirus geldt voor insprekers bij de commissievergaderingen het volgende:

 Inspreken schriftelijk 

  • Insprekers kunnen hun bijdrage mailen naar griffiebureau@haarlem.nl
  • Inspreekbijdragen worden aan het betreffende agendapunt gekoppeld.
  • De griffie zal voor u de raads- en commissieleden attenderen op uw bijdrage. Als u uw bijdrage schriftelijk per mail bij de griffie aanlevert, wordt uw naam zichtbaar op de website, uw overige gegevens niet.  

 Inspreken bij de vergadering 

.

 

Bestuursorganen

 
Gearchiveerde bestuursorganen