Vergaderingen

Uitzending-HaarlemWaar kunt u de raads- of commissievergadering volgen?

De vergaderingen zijn op het stadhuis. Het stadhuis van Haarlem bevindt zich op de Grote Markt, nummer 2.

Online zijn alle vergaderingen live te volgen via https://haarlem.notubiz.nl. Ook kunt u hier de videobeelden van eerdere vergaderingen bekijken en het stemgedrag per raadslid raadplegen. Is er op het moment dat u deze pagina bezoekt een vergadering? Dan kunt hiervoor ook op de afbeelding hierboven drukken.

VERGADERSCHEMA 2020

 

In verband met de huidige situatie rondom het Coronavirus en naast de hieronder gepubliceerde vergaderingen:           

  1. Gaat de vergadering van de commissie Beheer van april NIET door.
  2. Is  er een 2e vergadering van de commissie Ontwikkeling op donderdag 16 april van 20.00 – 23.00u. Deze vergadering wordt waarschijnlijk gepubliceerd op dinsdag 7 april.

De agenda's van de maand april zijn en worden teruggebracht worden punten die naar oordeel van het Presidium door moeten gaan

In verband met de huidige situatie rondom het Coronavirus geldt voor insprekers (in ieder geval in april):

  • Inspreken kan alleen schriftelijk.
  • Insprekers kunnen hun bijdrage mailen naar griffiebureau@haarlem.nl
  • Inspreekbijdragen worden aan het betreffende agendapunt gekoppeld. Er is in april geen agendapunt 'Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen)'.
  • De griffie zal voor u de raads- en commissieleden attenderen op uw bijdrage.
  • Als u uw bijdrage schriftelijk per mail bij de griffie aanlevert, wordt uw naam zichtbaar op de website, uw overige gegevens niet.  
 

Bestuursorganen