Vergaderingen

Uitzending-HaarlemWaar kunt u de raads- of commissievergadering volgen?

De vergaderingen vinden plaat op het stadhuis (Grote Markt 2) en in de Zijlpoort (Gedempte Oude Gracht 2).

Online zijn alle vergaderingen live te volgen via https://haarlem.notubiz.nl. Ook kunt u hier de videobeelden van eerdere vergaderingen bekijken en het stemgedrag per raadslid raadplegen. Is er op het moment dat u deze pagina bezoekt een vergadering? Dan kunt hiervoor ook op de afbeelding hierboven drukken.

VERGADERSCHEMA 2021

De raadscommissies en de Raad vergaderen, in de Zijlpoort en in de raadszaal, zonder publiek. Alle vergaderingen worden live uitgezonden.

 In verband met de huidige situatie rondom het coronavirus geldt voor insprekers bij de commissievergaderingen het volgende:

 Inspreken schriftelijk

  • Insprekers kunnen hun bijdrage mailen naar griffiebureau@haarlem.nl
  • Inspreekbijdragen worden aan het betreffende agendapunt gekoppeld.
  • De griffie zal voor u de raads- en commissieleden attenderen op uw bijdrage.Als u uw bijdrage schriftelijk per mail bij de griffie aanlevert, wordt uw naam zichtbaar op de website, uw overige gegevens niet.  

 

Inspreken live bij de vergadering

  • Aanmelden via griffiebureau@haarlem.nl of via Aanmelden als inspreker bij een commissievergadering
  • Afhankelijk van waar de vergadering plaatsvindt, bent u aanwezig op de tijd die aangegeven staat op de agenda.
  • Zowel in de Zijlpoort als in de raadzaal volgt u de instructies die daar gegeven worden.

Als zich voor een commissie-vergadering zoveel mensen melden die live willen inspreken, dat het uit gezondheidsoogpunt niet verantwoord is, wordt het inspreken op andere wijze mogelijk gemaakt. Daarover worden betrokkenen dan apart geïnformeerd.

 

Bestuursorganen

 
Gearchiveerde bestuursorganen