Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gecombineerde commissievergadering Ontwikkeling en Samenleving, 31 maart 2021 16:00:00

Algemene vergader informatie

Kijk de vergadering online

Gecombineerde vergadering van commissies Ontwikkeling en Samenleving

Aanvangstijd is vervroegd van 18.00 naar 16.00 uur.

Inspreken kan fysiek, digitaal dan wel schriftelijk (aanmelden via de website t/m maandag 29 maart).

Tevens griffier commissie Samenleving - Louise Marijnissen

Datum:
31 mrt. 2021, 16:00
Locatie:
Zijlpoort
Voorzitter:
Mw D. Leitner
Griffier:
Mw M. Blaauboer (commissiegriffier)

Algemene vergaderstukken (2)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Zijlpoort
Voorzitter: Mw D. Leitner
Griffier: Mw M. Blaauboer (commissiegriffier)
 • Aanmelden voor inspreken kan via de gemeentelijke website uiterlijk t/m maandag 29 maart.

  N.b. Per organisatie één woordvoerder.

  Afhankelijk van het aantal aanmeldingen krijgt iedere inspreker 2 of 3 minuten spreektijd.

  Op dinsdag 30 maart zal voor het inspreken een tijdsindeling worden gemaakt. Hierover worden de insprekers geïnformeerd.

 • De raad wordt gevraagd een besluit te nemen over een locatie voor Domus(Plus) en een locatie voor Skaeve Huse. Door mensen in Domus(Plus) of Skaeve Huse een vaste woonplek buiten de woonwijk te bieden wordt mogelijk gemaakt dat ervoor gezorgd wordt dat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben en dat er tegelijk voldoende toezicht op de cliënten en hun omgeving is. Zo wordt voorkomen dat de cliënten nog meer problemen krijgen en dat zij overlast veroorzaken voor hun omgeving. De keuze voor de locaties impliceert ook dat wordt gestart met de ruimtelijke inpassing, het verder uitwerken van een beheerplan en het aanpakken van bestaande (aan de locatiekeuze gerelateerde) problematiek in de buurt van de locaties (zie punt 5 Vervolgstappen).

  Het college stelt de raad voor:

  1. een project te starten om maximaal 6 Skaeve Huse te realiseren aan de Vergierdeweg 452/454;

  2. een project te starten om Domus(Plus) te realiseren aan de Nieuweweg 2;

  3. een beheerplan uit te werken voor beide locaties, naar voorbeeld van het ‘Convenant beheersmaatregelen 24-uursopvang Wilhelminastraat’;

  4. als onderdeel van het beheerplan in de eerste periode (minimaal 6 maanden) zorg te dragen voor 24 uur per dag en 7 dagen in de week aanwezigheid en bereikbaarheid van een beveiliger die toezicht houdt op de locatie en in de omgeving van de Skaeve Huse;

  5. als onderdeel van het beheerplan permanent zorg te dragen voor 24 uur per dag en 7 dagen in de week aanwezigheid en bereikbaarheid van een beveiliger die toezicht houdt op de locatie en in de omgeving van Domus(Plus);

  6. een wijkschouw uit te voeren en een plan van aanpak te maken voor een veilige(re) inrichting van de openbare buitenruimte rondom de woonvoorzieningen;

  7. de locaties Vergierdeweg 452/454 en Nieuweweg 2 frequent mee te nemen in de surveillance door de handhavers van de gemeente en hierover ook afspraken te maken met de politie;

  8. voor eventuele extra incidentele kosten voor maatregelen rondom beveiliging alvast een bedrag van 0,5 mln euro te reserveren binnen het beleidsveld 2.3 uit de middelen voor Opvang, Wonen en Herstel.

  De commissies Ontwikkeling en Samenleving worden verzocht advies te geven aan de raad over het collegevoorstel en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.