Raad 05 december 2012 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • Geheimhouding op te leggen op dit besluit en de bijlagen met inachtneming van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet. Dit op grond van de bescherming van de economische of financiĆ«le belangen van de gemeente, alsmede het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden, waaronder de Stichting Panopticon, Amvest en Elan Wonen, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur.
    Het college stelt de raad voor de door het college opgelegde geheimhouding op dit collegebesluit en de bijlagen te bekrachtigen, met inachtneming van artikel 25, eerste lid van de Gemeentewet. Het college stelt de raad voor de geheimhouding op dit raadsstuk en de bijlagen te laten gelden tot totdat er overeenstemming is tussen alle partijen.
    vergroten verkleinen laden...

    Reacties:

    1+1 =