Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 05 december 2012 19:30:00

Algemene vergader informatie

Agenda aangemaakt voor publiceren geheime stukken voor verzenden link

Datum:
05 dec. 2012, 19:30
Locatie:
Vergaderzaal stadhuis

Agenda

Hoofdvergadering

Vergaderzaal stadhuis
  • Geheimhouding op te leggen op dit besluit en de bijlagen met inachtneming van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet. Dit op grond van de bescherming van de economische of financiële belangen van de gemeente, alsmede het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden, waaronder de Stichting Panopticon, Amvest en Elan Wonen, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur.
    Het college stelt de raad voor de door het college opgelegde geheimhouding op dit collegebesluit en de bijlagen te bekrachtigen, met inachtneming van artikel 25, eerste lid van de Gemeentewet. Het college stelt de raad voor de geheimhouding op dit raadsstuk en de bijlagen te laten gelden tot totdat er overeenstemming is tussen alle partijen.