Besluitenlijst BenW 23 augustus 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. Op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Haarlem 2015 in te stemmen met een aanvullend voorbereidingskrediet van € 70.000,- voor de aanpassing van de voorzijde van de Leidsevaart 220 ten behoeve van voortgezet onderwijsschool ECL.2. De lasten van het besluit bedragen € 70.000,- . Deze zijn beschikbaar binnen het gemeentelijk investeringsplan 77.01.3. IRIS ontvangt na besluitvorming informatie in de vorm van een beschikking over dit besluit.4. Het college stuurt het voorstel ter informatie naar de Commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit a. mevrouw C. van Oerle, regent bij Sint Jacob Godshuis en directeur Burghave;b. mevr. mr. M. Vallenduuk, advocaat en kennis van sociaal ondernemerschap;c. de heer F. van Erkel, directeur Challenge Lab, kennis van innovatieve projecten en verbinder,te benoemen tot leden van de adviescommissie subsidies sociale initiatieven van 2016 t/m 2019. 2. De betrokken personen ontvangen na besluitvorming in de vorm van een brief informatie over dit besluit. 3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&w adviseert de raadEen krediet ter beschikking te stellen van € 400.000,-- inclusief btw, voorbereiding en toezicht voor het vervangen van de klimaat- en meet- en regelinstallaties van de Raadzaal en de Fabriciuskamer in het StadhuisHet besluit heeft verder geen financiële consequenties;De betrokkenen worden na besluitvorming geinformeerd;Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit om de schenking van het kunstwerk 'De geliefden' van kunstenaar Hélène van Dongen te aanvaarden. 2. De kosten van het besluit bedragen € 3.755 (sokkel en plaatsingskosten) en deze zijn beschikbaar in Programma 4 Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, beleidsveld 4.2 Economie, Toerisme en Cultuur.3. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =