Meedoen met de raad

De raad vertegenwoordigt u als burger en dan is het belangrijk dat u zelf ook betrokken wordt bij onderwerpen die u rechtstreeks aangaan. Er zijn voor u verschillende mogelijkheden om mee te denken en invloed uit te oefenen op de besluiten die de raad moet nemen.


Het komt regelmatig voor dat burgers hun mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. U kunt zich hiervoor aanmelden direct voor de vergadering bij de secretaris, u loopt dan wel meer risico dat u enige tijd moet wachten of dat u helemaal niet aan de beurt komt. Om er zeker van te zijn dat u de gelegenheid krijgt om in te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat (of zou moeten komen) dan kunt u zich via het onderstaande formulier aanmelden bij de griffie.


Digitaal aanmelden!


Er zijn ook andere mogelijkheden om uw wensen en behoeften kenbaar te maken aan de raadsleden en hiermee invloed uit te oefenen op de besluitvorming, zoals