Besluitenlijst BenW 26 augustus 2014 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het uitwerkingsplan, de genoemde bijlagen en de organisatiewijziging van de afdeling Ruimtelijk Beleid per 1 januari 2015. 2. De genoemde voorlopige nieuwe organisatiestructuur, formatie, functies, functiebeschrijvingen, voorlopige status van de functies en de voorlopige waarderingen van de functies per 1 januari 2015 ;3. De formatieoverdracht van 1 fte schaal 10, 2 fte schaal 9 en 1 fte schaal 7 naar Geo informatie en Basisregistraties van de hoofdafdeling Dienstverlening/VVH. Geo informatie en basisregistraties neemt deze formatie op als 1 fte schaal 10 en 3 fte schaal 9 waarbij de hoofdafdeling Dienstverlening/ VVH zorg draagt voor dekking van de extra middelen die hiervoor nodig zijn;4. De formatieoverdracht van 1 fte. Schaal 10A naar OGV. OGV draagt zorg voor de dekking van een deel van de loonsom.;5. Het plaatsingsproces en de planning;6. Het college besluit de medewerkers uit de kring van betrokkenen kort na besluitvorming te informeren waarbij aangegeven wordt dat het besluit onder voorbehoud is van overeenstemming van het GO7. Het besluit is budgettair neutraal. De bezuiniging is reeds als stelpost in de begroting opgenomen en wordt door dit besluit met concrete en structurele maatregelen in de begroting 2015 verwerkt. 8. Het besluit wordt ter informatie aan de commissie bestuur gezonden.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de rapportage 'Evaluatie Lokaal Actieplan Koploper Haarlem 2012 - 2014' vast.2. Het college besluit de inzet voor de emancipatie van de LHBT-gemeenschap en diversiteit te continueren.3. Het besluit heeft geen budgettaire consequenties. 4. De betrokkenen worden geïnformeerd. 5. Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Regeling briefadres gemeente Haarlem 2014
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stemt in met het verzoek tot ontbinding van “de Stichting tot Exploitatie van het Gebouw Groot Heiligland 47 C.A. Haarlem”.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =