Besluitenlijst BenW 13 oktober 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit 1. De Green Deal Zero Emission Stadslogistiek aan te gaan om samen met het Rijk, verlader organisaties en partijen, verenigd in de Centrum Management Groep, te komen tot haalbare maatregelen rond de verduurzaming van de stedelijke distributie in de binnenstad van Haarlem.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De media krijgen een persbericht.4. Het college stuurt deze nota ter informatie naar de Commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de ingediende zienswijzen tegen de uitbreiding van het restaurant De Ark naar Nieuw Heiligland 5 gegrond te verklaren voor zover deze betrekking hebben op overlast door het terras, op het gedrag van bezoekers in de directe omgeving van het pand en op de voorwaarden die hierover in de ontwerp-omgevingsvergunning zijn opgenomen en voor het overige ongegrond te verklaren;2. Het college besluit de omgevingsvergunning voor bovengenoemde aanvraag te weigeren;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. Het besluit wordt bekend gemaakt door middel van een publicatie in het elektronisch Gemeenteblad en de Staatscourant, daarnaast worden de aanvrager en de indieners van de zienswijzen geïnformeerd;5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de Duurzaamheidsmonitor 2014 vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college zendt deze nota naar de commissie beheer ter bespreking.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. De media ontvangen een persbericht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Duurzaamheidsmonitor 2014
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =