Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie bestuur, 14 mei 2020 20:00:00

Algemene vergader informatie

Kijk de vergadering online

Dit betreft een digitale vergadering. De aanvangstijden van de agendapunten zijn indicatief!

 

 

Datum:
14 mei 2020, 20:00
Locatie:
Vergaderzaal stadhuis
Voorzitter:
Mw. Z. Klazes
Griffier:
Mw D. Taets van Amerongen (commissiegriffier)

Algemene vergaderstukken (2)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • Met deze Eerste wijzigingsverordening belastingen 2020 worden ten aanzien van een aantal artikelen uit de Tarieventabel leges, behorende bij de Verordening
  leges 2020, aanpassingen voorgesteld. De verordening wordt hiermee in overeenstemming gebracht met de uitvoering van het beleid en de geldende weten regelgeving. Er zijn wijzigingen van redactionele aard en wijzigingen in tarieven.
  De raad is op grond van artikel 229 van de Gemeentewet bevoegd tot het vaststellen van de wijziging van de Tarieventabel leges, behorende bij de
  Verordening leges 2020.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • De raad wordt gevraagd
  1. Deloitte Accountants B.V. aan te wijzen als accountant van de gemeente Haarlem voor de boekjaren 2020-2024.
  2. De jaarlijkse kosten voor de accountantsdiensten, te weten € 176.600 per jaar te dekken uit programma 7 Algemene dekkingsmiddelen product 7204 Algemene baten en lasten.
  3. De selectiecommissie décharge te verlenen voor de door haar ten behoeve van de raden uitgevoerde opdracht en de selectiecommissie formeel te ontbinden.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens

Hoofdvergadering

Vergaderzaal stadhuis

Hoofdvergadering

Raadzaal

Hoofdvergadering

Vergaderzaal stadhuis

Hoofdvergadering

Raadzaal

Hoofdvergadering

Vergaderzaal stadhuis

Hoofdvergadering

Raadzaal