Gemeenschappelijke regelingen

Per januari 2011 zijn alle actuele verordeningen van de gemeente Haarlem ook opgenomen op

Voor de uitvoering van gemeentelijke taken kunnen gemeenten ingevolge de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) samenwerken met andere bestuursorganen zoals bijvoorbeeld een gemeente.

Hieronder vindt u de gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Haarlem participeert: