Opheffen/handhaven geheimhouding

In de nota "Actualisering regels rond geheimhouding" wordt duidelijkheid verschaft over de regels rond geheimhouding. Deels gaat het om uitleg van wettelijke regels, deels gaat het om de praktische uitwerking daarvan in de Haarlemse praktijk. Deze nota is in de raad van 12 maart 2015 vastgesteld.

In de periode 2010-2014 heeft de gemeenteraad ten aanzien van een aantal stukken de geheimhouding opgelegd dan wel bekrachtigd op grond van artikel 25 Gemeentewet. De argumenten die destijds geheimhouding rechtvaardigden zijn door tijdsverloop vervallen en de geheimhouding is daarom opgeheven

GEHEIMHOUDING OPGEHEVEN (DOOR RAAD)

Onderstaand volgt een overzicht van documenten tussen 2009 en 2014 waarvan de geheimhouding is komen te vervallen.

Per 2 april 2015 door de raad op 2 april 2015 bekrachtigd. :

Per 1 oktober 2015 door de raad bekrachtigd

GEHEIMHOUDING OPGEHEVEN (DOOR COLLEGE)

GEHEIMHOUDING GEHANDHAAFD: