Regels en Verordeningen

Voor een toelichting op onderstaande regels en verordeningen is een naslagwerk beschikbaar. Hierin vindt u ook een toelichting op de belangrijkste raadsbevoegdheden en -instrumenten. Download dit document (PDF, 648 KB; opent in een nieuw venster)

Verordening op de raadscommissies d.d. 14-02-2023  (opent in een nieuw venster)

Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Haarlem d.d. 14-04-2023 (opent in een nieuw venster)

Enquêteverordening gemeente Haarlem d.d. 08-10-2003 (opent in een nieuw venster)

Financiële Verordening gemeente Haarlem d.d. 16-3-2017 (opent in een nieuw venster)

Gedragscode Integriteit raadsleden d.d 20-8-2003

Handreiking actieve informatieplicht (PDF; opent in nieuw venster)

Mandateringsbesluit gemeente Haarlem d.d. 3-7-2018  (opent in een nieuw venster)

Organisatiestatuut gemeente Haarlem 2018 (opent in een nieuw venster)

Referendumverordening Haarlem d.d. 09-04-2022 (opent in een nieuw venster)

Verordening op ambtelijke bijstand

Nadere uitwerking van het bieden van ambtelijke bijstand aan raadsleden

Verordening Auditcommissie d.d. 2022 (opent in een nieuw venster)

Verordening op het Burgerinitiatief (opent in nieuw venster)

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Haarlem 2019

Verordening geldelijke voorzieningen gemeenteraadsfracties Haarlem 2022 (opent in een nieuw venster)

Verordening Rekenkamercommissie (2017; opent in een nieuw venster)

Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem (opent in een nieuw venster)

Verordening vertegenwoordiging van gemeente in besturen (opent in nieuw venster)

protocol agressie en geweld politieke ambtsdragers (opent in nieuw venster)