Actielijst

Aangenomen moties en toezeggingen door wethouders en/of
raadsleden (inclusief de voorzitter) die tijdens een commissie- en
raadsvergadering worden gedaan worden vastgelegd in de actielijst. De
actielijst wordt iedere vergadercyclus geagendeerd in de verschillende commissies. De
raad wordt door het college van B en W regelmatig geïnformeerd over de afdoening en/of voortgang van een in een motie of toezegging opgenomen afspraak.

Hierin treft u per commissie de actielijst aan.

Overzicht actielijst

ga direct naar de resultaten
Zoeken naar actielijst
of

Print deze lijst met documenten

Overzicht actielijst
Omschrijving Extra
Actielijst Commissie Samenleving tbv vergadering 30 september 2021.xlsx
Grootte: 260.51 kb.
Datum: 23-09-2021
Actielijst commissie Ontwikkeling tbv vergadering 30 september 2021.xlsx
Grootte: 246.95 kb.
Datum: 23-09-2021