Actielijst

Aangenomen moties en toezeggingen door wethouders en/of
raadsleden (inclusief de voorzitter) die tijdens een commissie- en
raadsvergadering worden gedaan worden vastgelegd in de actielijst. De
actielijst wordt iedere vergadercyclus geagendeerd in de verschillende commissies. De
raad wordt door het college van B en W regelmatig geïnformeerd over de afdoening en/of voortgang van een in een motie of toezegging opgenomen afspraak.

Hierin treft u per commissie de actielijst aan.

Overzicht actielijst

ga direct naar de resultaten
Zoeken naar actielijst

of

Print deze lijst met documenten

Overzicht actielijst
Omschrijving Extra
3 Cie BEHEER Actielijst.pdf
Grootte: 675.41 kb.
Datum: 06-12-2018
4 Cie BEHEER Actielijst.xls
Grootte: 575.5 kb.
Datum: 06-12-2018
Cie Bestuur Actielijst tbv vergadering 13 dec 2018.pdf
Grootte: 671.15 kb.
Datum: 06-12-2018
Cie Bestuur Actielijst tbv vergadering 13 dec 2018.xls
Grootte: 575.5 kb.
Datum: 06-12-2018