Actielijst

Aangenomen moties en toezeggingen door wethouders en/of
raadsleden (inclusief de voorzitter) die tijdens een commissie- en
raadsvergadering worden gedaan worden vastgelegd in de actielijst. De
actielijst wordt iedere vergadercyclus geagendeerd in de verschillende commissies. De
raad wordt door het college van B en W regelmatig geïnformeerd over de afdoening en/of voortgang van een in een motie of toezegging opgenomen afspraak.

Hierin treft u per commissie de actielijst aan.

Overzicht actielijst

ga direct naar de resultaten
Zoeken naar actielijst
of

Print deze lijst met documenten

Overzicht actielijst
Omschrijving Extra
1-20 actielijst commissie Bestuur def.pdf
Grootte: 639.78 kb.
Datum: 17-01-2022
1-20 actielijst commissie Bestuur def.xlsx
Grootte: 34.28 kb.
Datum: 17-01-2022