Actielijst

Aangenomen moties en toezeggingen door wethouders en/of
raadsleden (inclusief de voorzitter) die tijdens een commissie- en
raadsvergadering worden gedaan worden vastgelegd in de actielijst. De
actielijst wordt iedere vergadercyclus geagendeerd in de verschillende commissies. De
raad wordt door het college van B en W regelmatig geïnformeerd over de afdoening en/of voortgang van een in een motie of toezegging opgenomen afspraak.

Hierin treft u per commissie de actielijst aan.

Overzicht actielijst

ga direct naar de resultaten
Zoeken naar actielijst

of

Print deze lijst met documenten

Overzicht actielijst
Omschrijving Extra
3. 12-12 Cie Beheer actielijst.xlsx
Grootte: 254.46 kb.
Datum: 05-12-2019
4. 12-12 Cie Beheer actielijst.pdf
Grootte: 387.2 kb.
Datum: 05-12-2019
12-12 Actielijst commissie Bestuur .xlsx
Grootte: 255.7 kb.
Datum: 05-12-2019
12-12 Actielijst commissie Bestuur .pdf
Grootte: 539.77 kb.
Datum: 05-12-2019