drs. C. (Cornelis) Mooij (VVD)

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: drs. C. (Cornelis) Mooij (VVD)

griffiebureau@haarlem.nl

Algemeen

Geïnstalleerd als wethouder op 20 september 2012
Postadres: Gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem
Telefoonnummer: 023 - 511 3003
E-mail via het secretariaat: l.hamersma@haarlem.nl

Portefeuilles

financiën

 • financiën
 • planning en financial control
 • belastingen

bedrijfsvoering

 • personeelsbeleid
 • organisatieontwikkeling
 • informatisering
 • ICT
 • services
 • inkoop
 • aandeelhoudersrol Spaarnelanden NV
 • aandeelhoudersrol NV SRO
 • vertegenwoordiger gemeente als aandeelhouder in de gemeente Haarlem Commandite BV (crematorium)
 • huisvesting gemeentelijke organisatie

cultuur

 • beeldende kunst/theater/muziek
 • kunstzinnige vorming
 • museale kunst
 • bibliotheek
 • archeologie
 • Centrum voor Cultuureducatie en Vrije tijd

De heer Mooij is wijkwethouder van stadsdeel Centrum

Nevenfuncties

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Voorzitter Stichting IVfiets NS
 • Voorzitter Stichting One Minutes
 • Lid Adviesraad Nova College
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens