Rekenkamercommissie

Naam: Rekenkamercommissie

rekenkamercommissie@haarlem.nl

Wat doet de Rekenkamercommissie?
De gemeenteraad controleert het College van Burgemeester en Wethouders. En indirect dus de ambtenaren. De Rekenkamercommissie helpt de gemeenteraad door onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar het beleid en het bestuur van het College. De raad geeft aan over welk onderwerp zij een onderzoek wil. Maar de commissie mag ook zelf een onderwerp bepalen. Elk jaar maakt de commissie daarvoor een onderzoeksplan. De resultaten van het onderzoek worden besproken in de gemeenteraad. Een korte naam voor de Rekenkamercommissie is RKC.

Waar kijkt de Rekenkamercommissie naar bij een onderzoek?
De Rekenkamercommissie onderzoekt of de gemeente zich aan alle afspraken houdt. Het onderzoek let dan op de volgende punten:
- is het volgens de geldende wet- en regelgeving uitgevoerd (rechtmatig);
- is het tegen zo laag mogelijke kosten (doelmatig); en
- is het met het gewenste effect (doeltreffend).

Wie zijn lid van de Rekenkamercommissie?
De commissie bestaat uit zeven personen: vijf raadsleden (waaronder de voorzitter) en twee externe leden. De RKC krijgt hulp van een secretaris. De leden worden door de raad benoemd.

Contact

Secretaris: Boukje Detmar
Telefoon: 023 - 511 5545