commissie Beheer

commissie Beheer

Contact informatie

Contact informatie:

Voorzitter: de heer J. Boer
Secretaris: mevrouw E. van der Mede
Telefoon 023 - 511 5045
Contactpersoon: griffiebureau
Telefoon 023 - 511 3034

Welke onderwerpen komen in de commissie Beheer?
-        Bereikbaarheid en Mobiliteit
-        Duurzaam beheer en onderhoud in de stad

Wanneer vergadert de commissie Beheer?
De commissie Beheer vergadert eens per maand op donderdag. U kunt hierbij aanwezig zijn vanaf 17.00 uur.

Data in 2020 zijn: 16 januari, 13 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni, 3 september, 1 oktober, 12 november en 10 december.

Mag ik aanwezig zijn bij een vergadering?
Ja. Alle vergaderingen zijn openbaar. Kunt u niet (langskomen), dan kunt u ook online (terug)kijken. De link staat boven deze tekst (achter website).

Wilt u inspreken?
Ga dan naar http://haarlem.nl/inspreken. U vraagt dan via het formulier inspraaktijd aan. 

Wat doet een commissie?
In de commissies bespreken de commissieleden (raadsleden en schaduwraadsleden) wat er in de stad moet gebeuren. Zo legt het College van Burgemeester en Wethouders plannen voor in deze vergadering. Ook overleggen commissieleden in de vergadering met collegeleden over de (kwaliteit van) de uitvoering. In de commissievergaderingen bereiden de commissieleden alle besluiten van de gemeenteraad voor.   

De plannen gaan over heel veel verschillende onderwerpen. Daarom zijn in Haarlem verschillende commissies per thema. Dit zijn er vier: Bestuur, Beheer, Ontwikkeling en Samenleving. Tijdens de commissie kunt u inspreken. U vraagt hiervoor spreektijd aan bij de griffie. Dat doet u eenvoudig online via een formulier. Kies in de menubalk voor 'meedoen!' en dan 'aanmelden als gastspreker bij een commissievergadering'.

Leden