commissie Beheer

commissie Beheer

Logo van commissie Beheer
Aantal zetels: nvt
E-mail adres: griffiebureau@haarlem.nl
Contact informatie:

Voorzitter: mevr. M.A. Sterenberg
Plv. voorzitter: dhr. A. Azannay

Secretaris: Griffie, mevr. E. van der Mede, telefoon 511.5045
Contactpersoon: Mevr. F. Draijer-Zut, telefoon 511.3036


De commissie Beheer bespreekt de volgende onderwerpen:

-        Bereikbaarheid en Mobiliteit

-        Duurzaam beheer en onderhoud in de stad

De commissie Beheer vergadert op donderdag, aanvang 17.00 uur. De vergaderdata kunt u raadplegen in de kalender. Agenda's vindt u onder 'vergaderingen'.

Leden