commissie Samenleving

commissie Samenleving

Logo van commissie Samenleving
Aantal zetels: nvt
E-mail adres: griffiebureau@haarlem.nl
Contact informatie:

Voorzitter: dhr. B. van Leeuwen
Plaatsvervangend voorzitter: dhr. M. Aynan

Secretaris: Griffie, mevr. D. Taets van Amerongen-Ingram, telefoon 511.3032
Contactpersoon: Mevr. C. van Esveld, telefoon 511.3034


De commissie Samenleving heeft de volgende onderwerpen onder zich:

-        Zorgzame samenleving

-        Maatschappelijke ontwikkeling

-        Werk en inkomen

De commissie Samenleving vergadert op donderdag, aanvang 20.00 uur. De vergaderdata kunt u raadplegen in de kalender. Agenda's vindt u onder 'vergaderingen'.

Leden